Jesteś na :
Ogrzewanie elektryczne - cięcie laserem - malowanie proszkowe Pełne dane firmy Elektrotermia:

Elektrotermia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa

ul. Mackiewicza 5
31-214 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

KRS 00000456650 NIP 681-17-82-198

Nr konta: Raiffeisen Bank Polska S.A. O/ Kraków
73 1750 1048 0000 0000 1213 8806

Nagrody

Nagroda ogrzewanie elektryczne

Nagroda  srebrny kask

Copyright © 2017 Elektrotermia

 Drut oporowy - ogrzewanie elektryczne