Jesteś na : O NAS
Szanowni Państwo,

Niniejszym uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 11 maja 2013 roku, spółka Elektrotermia Sp. z o.o. została przekształcona w: Elektrotermia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie.

Na podstawie art. 553 kodeksu spółek handlowych, Spółce przekształconej z mocy prawa przysługują wszystkie uprawnienia i obowiązki spółki przekształcanej, w szczególności spółka przekształcona pozostaje stroną umów, zezwoleń, koncesji, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem.

Informujemy jednocześnie, że dane adresowe nowego podmiotu Spółki Elektrotermia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., pozostają takie same jak poprzedniej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tak samo numery NIP i REGON pozostają bez zmian.

Wobec powyższego, prosimy o dokonanie stosownych zmian w dokumentacji i od dnia otrzymania przez Państwo niniejszego pisma używanie danych spółki przekształconej. Zwłaszcza prosimy o prawidłowe wystawianie dokumentów księgowych, w tym faktur, już na: Elektrotermia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.


 

Copyright © 2017 Elektrotermia

 Drut oporowy - ogrzewanie elektryczne