Jesteś na : O NAS
Pełne dane firmy Elektrotermia:

Grupa Elektrotermia Instalacje
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa


ul. Mackiewicza 5
31-214 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

KRS 0000045977 NIP 681-17-82-198

Wysokość kapitału zakładowego : 640.000,0 zł

Nr konta: Raiffeisen Bank Polska S.A. O/ Kraków
73 1750 1048 0000 0000 1213 8806

Nagrody


Copyright © 2017 Elektrotermia

 Drut oporowy - ogrzewanie elektryczne